ORDERINGÅNG UNDER ÅR 2023

0 miljoner SEK

VÄRDERINGAR, KULTUR OCH SOCIALT ANSVAR

VÄRDEN

Fokus på kunder och marknad
Vi arbetar för och med våra kunder för att förbättra deras produktion med nya innovativa logistiklösningar.

Dialogbaserad kommunikation
Ärlig och relevant kommunikation, baserad på dialog och värdeskapande beteende, utgör grunden för att skapa starka relationer med våra kunder.

Flexibel och proaktiv miljö
Vi stimulerar och stödjer en proaktiv arbetsmiljö. Vi motiveras av potential och är stolta över det dynamiska och proaktiva svaret på förändringar inom vårt företag.

Innovativ utveckling
Vi tillämpar högteknologi och kreativ input och vi attraherar de bästa kvalificerade kompetenserna i våra ständiga ansträngningar att stärka VECTOs innovativa kapacitet.

Korrekt och pålitligt beteende
Vårt arbete bygger på principen om pålitligt ledarskap och vi är stolta över att vara en pålitlig och respektfull partner – mot kunder, medarbetare och affärskontakter – och mot samhället i stort.

KULTUR

Det är viktigt för VECTO att vara en lärande organisation. Vi måste experimentera med nya tankar och metoder – lära av vår egen erfarenhet och historia. Fel är tillåtna, så länge du lär dig av dem. Vi måste också lära av andras erfarenheter och bästa praxis. Vi kommer att sprida vår kunskap snabbt och effektivt inom organisationen. Vi vill skapa något bra. Kulturen måste vara motiverande. Vi har ett företag där alla känner det gemensamma ägandet och är villiga att ta ett ansvar.

Arbetskultur
På VECTO är vi stolta över att vara bäst på det vi gör. Att arbeta för VECTO är både utmanande och inspirerande. Vi är energiska och resultatorienterade och vi strävar efter våra mål. Men det finns alltid utrymme för skoj och vi uppmuntrar våra anställda att hitta en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. På VECTO ger vi våra medarbetare ett stort ansvar och en anledning att vara stolta över företaget och våra produkter.

Arbetsmiljö
På VECTO är alla involverade i det proaktiva arbetet och den dagliga dialogen kring arbetsmiljön och vi gör arbetsplatsutvärderingar i samarbete med varje anställd för att minska risken för arbetsskador.

Företagens sociala ansvar
På VECTO har vi en tradition av att ta ansvar. Det är fast förankrat i vår anda att ta väl hand om varandra, om miljön och om de lokala samhällen där vi är verksamma.

Vi är övertygade om att VECTO måste fortsätta göra affärer på ett ansvarsfullt sätt. Inte bara för att det är rätt sak att göra, utan också för att det är bättre för vår verksamhet på lång sikt. Vi vill se till att vi skyddar de människor och resurser som är involverade i VECTOs verksamhet på bästa möjliga sätt.

VECTO ska i största möjliga utsträckning bidra med vår kunskap, kompetens och inflytande för att bevara resurserna.

Vi är ambitiösa när det gäller hållbarhet
Vår CSR-strategi är ambitiös – den stöder FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG) som tar upp dagens största globala frågor, inklusive fattigdom, klimatförändringar, miljö och korruption.

SDGs godkändes av världens ledare i september 2015 för att fungera som konkreta mål för företag, regeringar och organisationer för strategier och utvecklingsinitiativ under de kommande 15 åren fram till 2030.