ORDERINGÅNG UNDER ÅR 2023

0 miljoner SEK

TRANSFERVAGNAR

VECTO kan leverera rälsbundna transfervagnar både som standardvagnar utrustade med med drivna rullbanor för transport av exempelvis pall/palett alternativt bilkarosser men vi kan även leverera specialtranfervagnar med lyft för upp till 35 tons last.(Se nedre bilden)

Modulerna kan fås lackerade i valfri RAL kulör alternativt i elförzinkat utförande.

BANBREDD PÅ STANDARDTRANSFERS

Våra standardbanor är anpassade för EU-pall bredd 800 mm alternativt sjöfartspall bredd 1000 mm.

Som option kan banorna fås i valfri bredd, dock max 2.100 mm