ORDERINGÅNG UNDER ÅR 2023

0 miljoner SEK

SHIPPING BUFFERT OCH UTLASTNING FÖR IP

BESKRIVNING

Dräxlmaiers fabrik i Tamworth, England.

Buffertsystem för IP-paneler (“DU”) mellan produktion och lastbil samt automatisk load/unload till/från lastbil. (IP-paneler hanteras på rack/transportfixturer). Anläggningen består av drivna banor i två nivåer installerade i lastbilarnas trailerskåp samt motsvarande bansystem med tillhörande transfervagnar och hissar installerat inne i fabriken.
Transportsystemet inne i fabriken är uppbyggt som en tvåvåningsbuffert för inleverans och buffertering av inkommande tomma transportrack från lastbil samt för automatiserad utlastning av slutmonterad IP-panel i rätt sekvens tillbaka ut till lastbil.
Därutöver ingår även en automatiserad station som hanterar unload/load av AGV mot produktion, dvs tomma rack tillbaka

INGÅENDE BANMODULER

  • Teleskoperande load/unload mot AGV för hantering mot produktion.
  • Tranfervagn/skyttel med vertikaltransportör för hantering mellan produktion och buffert
  • Rullbanor i två nivåer för buffertering av tomma returrack och färdiga IP före skeppning.
  • Tranfervagn/skyttel med rullbanor i två nivåer för hantering mellan buffert och trailer.
  • Rullbanor i två nivåer för hantering load/unload inne i trailerskåp