ORDERINGÅNG UNDER ÅR 2023

0 miljoner SEK

MONTERINGSLINER MED KLAMPNING OCH HÖJ-/SÄNK MÖJLIGHET I ARBETSSTATIONERNA

MONTERINGSLINE (2ST) FÖR CHASSIE RESPEKTIVE MAST

Taktade liner med ergonomianpassad stationsmontering där lastbärare klampas och kan höjas/sänkas/vridas i arbetsstationerna. Linerna består av VECTO kedjetransportörer med integrerade lyftbord (Marco) vid respektive arbetsstation och förhöjt golv/estrad längs liner. Anläggningen är vidare kundanpassad genom påbyggnation på lyftbord med pneumatisk klampning samt ett vändarrangemang för att vända/rotera mast på en av arbetsstationerna.