ORDERINGÅNG UNDER ÅR 2023

0 miljoner SEK

GOLV- OCH TAKBUNDET TRANSPORTSYSTEM FÖR MOTORER

BESKRIVNING

Komplett transportsystem innehållande golvbundna rullbanor för transport av marina motorer i transportrack genom motorprovning och slutmontering.
Takbundet conveyorsystem för fortsatt transport av nämnda motorer genom robotmåleri med efterföljande ugn och kylzon samt därefter slutmontering och packning för utleverans till kund.

Uppgradering/komplettering av befintlig anläggning med fler hiss/sänkstationer eftermåleriet.