ORDERINGÅNG UNDER ÅR 2023

0 miljoner SEK

FÖRETAGET

VECTO grundades år 1994 och är idag en väletablerad verksamhet med förmåga att leverera kundanpassade innovativa turnkey anläggningar anpassade till våra kunders speciella behov.

Kombinationen av våra djupgående kunskaper om logistik och en god portion kreativitet samt strikt projekt- och ekonomistyrning gör det möjligt för oss att komma fram till den optimala lösningen till gagn för våra kunder.

På VECTO fokuserar vi på att vara bäst på det vi gör – och vi är stolta över vår förmåga att finna kreativa lösningar. Att arbeta för VECTO är både utmanande och inspirerande. Vi strävar efter att vara energiska och resultatorienterade och vi strävar alltid efter att uppnå våra mål att tillfredsställa våra kunders behov.  

VECTO’s uppdrag är att utveckla, tillverka och implementera intelligenta materialhanterings- och logistiklösningar i nära samverkan med våra kunder för att förbättra deras produktivitet och flexibilitet.