ORDERINGÅNG UNDER ÅR 2023

0 miljoner SEK

CAST / PRODUKTIONSSYSTEM MED AUTOMATISERAT FLÖDE FÖR TILLVERKNING AV BAKRAMAR TILL HJULLASTARE.

Transportlösningen betjänar totalt sju (7) häftsvetstempon, tre (3) svetsrobotceller, en (1) bearbetningsmaskin samt en (1) ”giftasfixtur” i vilken delkompletter från tre separata flöden sammanförs. I giftasfixturen sker häftning till en komplett ram vilken består av totalt fyra (4) inkommande paletterhöger- respektive vänster ramsida, midjabakre och slutligen den undre paletten. Efter avslutad häftning i giftasfixturen lossas paletter från produkten. Den sammanhäftade ramen och undre paletten lämnar sedan giftasfixturen.